POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA

Rukovaoci Vaših ličnih podataka su društva:

  • ConnectLife, data technologies, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia, koje deluje kao glavni rukovalac podataka društva koje proizvode i/ili trguju uređajima brendova u okviru Društva Hisense Europe Group (Hisense, Gorenje, Asko ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).
  • Gorenje DOO Beograd, Cara Dušana 10a, 11000 Beograd, Srbija

(Oba rukovaoca podataka u daljem tekstu: Društvo) 

Ozbiljno i odgovorno postupamo sa Vašim ličnim podacima uz poštovanje odredbi Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i drugih važećih propisa u oblasti zaštite ličnih podataka. Osim poštovanja GDPR-a i u odnosu na pojedince iz određenih jurisdikcija (Kalifornija, Kanada, Meksiko), ova Politika zaštite podataka poštuje i druge moguće relevantne zakone.   Ovaj dokument sadrži informacije o aktivnostima obrade podataka koje preduzimamo u vezi sa ličnim podacima korisnika naših proizvoda, naših kupaca, potencijalnih kupaca i/ili korisnika internet stranice.

Pored politike zaštite podataka:

  • usvojili smo internu proceduru u vezi zaštite ličnih podataka, u kojoj se utvrđuju obaveze Društva i zaposlenih u pogledu zaštite ličnih podataka.
  • usvojili smo Politiku kolačića https://rs.gorenje.com/kukiji koja reguliše zaštitu ličnih podataka korisnika internet stranice.
  • napravili smo namensko sanduče za e-poštu gde nas možete kontaktirati u vezi sa svim pitanjima o Vašim ličnim podacima.
  • redovno edukujemo zaposlene o postupanju sa ličnim podacima. 
  • redovno proveravamo sisteme za rukovanje ličnim podacima i predlažemo poboljšanja.