Izjava o zaštiti privatnosti

Kompanija Gorenje d.o.o. Beograd je posvećena obezbeđivanju adekvatnog nivoa poverljivosti, dostupnosti i zaštite ličnih podataka svakog lica koje koristi onlajn usluge i rešenja kompanije.

Prikupljeni lični podaci i obrada ličnih podataka će biti izvršeno uz ustanovljene adekvatne fizičke i mere sigurnosti informacionog sistema. Kada se lični podaci prikupljaju i obrađuju nakon dobijanja pristanka, podaci će se obraditi dok lice ne obavesti kompaniju o jasnom povlačenju pristanka sa svoje strane.

Nijedan deo prikupljenih ličnih podataka se neće prenositi drugoj državi.

Pristup ličnim podacima je odobren od strane kompanije Gorenje d.o.o. Beograd, i omogućen je samo ovlašćenim licima. Nakon pohranjivanja podataka, na njima se ne vrši automatizovano obrađivanje ili profilisanje.

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi kontrole i procesuiranja ličnih podataka, možete nam poslati email na sledeću adresu: officebeograd@gorenje.com.

Ako želite da prijavite zloupotrebu vezano za procesuiranje i kontrolu ličnih podataka od strane Gorenje d.o.o. Beograd, možete kontaktirati nadležnu instituciju:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar Kralja Aleksandra 15

11000 Beograd

Poverenik: Milan Marinović, dipl. pravnik

Za korišćenje Vaših prava u postupku obrade ličnih podataka možete popuniti ovaj zahtev i poslati ga na adresu kompanije Gorenje d.o.o. Beograd, Cara Dušana 10a, 11070 Novi Beograd ili u elektronskom obliku na e-mail officebeograd@gorenje.com.