Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja online prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje Gorenje d.o.o. Beograd(u daljem tekstu Prodavac). Opšti uslovi poslovanja Gorenje online prodavnice definisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksom elektronskog poslovanja. Gorenje online prodavnica je informacijski sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda korisnicima. Njime upravlja kompanija Gorenje d.o.o. Beograd. Korisnik je osoba koja koristi naš sistem, odnosno kupac u Gorenje online prodavnici.

Odnos Gorenje online prodavnice i kupca regulisana je međusobnim obavezama kupovine preko Gorenje online prodavnice, a u skladu sa opštim uslovima. Svaki korisnik usluge Gorenje online prodavnice ima korisničko ime i lozinku koji mu služe za prijavu. Lozinka je tajna i poznata samo korisniku koji je dobija putem svoje elektronske adrese. Korisnik je dužan da vodi računa da njegovo ime i lozinku koristi samo on, ili lice ovlašćeno da postupa u njegovo ime.

Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost Gorenje online prodavnice, korisnike prava i poslovni odnos između prodavca i kupca.

Lična karta Gorenje Beograd

Ime: Gorenje d.o.o., Beograd

Adresa: Cara Dušana 10a, 11000 Beograd

E-pošta: officebeograd@gorenje.com

Telefon: 011/35 34 100 PIB 100000153

Matični broj: 17150286

Šifra delatnosti: 4643

Osnovni kapital: 356.965.600 RSD , Registrovan kod Agencije za privredne registre pod brojem БД 11459

Poslovni računi banke:

  • NLB Banka, broj računa 310-0000000150058-22
  • Banca Intesa, broj računa 160-0000000323425-92
  • Komercijalna Banka, broj računa 205-0000000109340-25