Gorenje Servisni centar

  

Kontakt

 

Kontakt Gorenje Servisa i Call centra.

Gorenje servis je organizaciona jedinica u sklopu Gorenje d.o.o. Beograd ,sa sedištem u Novom Sadu. Ovoj, jednoj od najsavremenijih servisnih mreža u Srbiji, je poverena briga o pravilnom funkcionisanju Gorenje aparata u toku garancije i nakon njenog isteka. Prijava svih reklamacija vrši se centralizovano, pozivom na broj Gorenje servisnog centra 0700 100 700 ili 021 215 5200 u kome se kreira baza svih prijava i dalje prosleđuje regionalnim centrima na realizaciju.

Ugradnja originalnih Gorenje rezervnih delova od strane stručnog tima servisera su naša garancija za kvalitet i dugotrajnost aparata.Postprodajna usluga ovog servisa podrazumeva održavanje aparata unutar fabričkog kvaliteta, pružanju informacija kranjem korisniku, rešavanju skrivenih transportnih oštećenja i zbrinjavanju aparata po isteku životnog veka.

Servis je organizaciona jedinica u sklopu Gorenje d.o.o. Beograd . Osnovne postprodajne aktivnosti su:

  • kvalitetno održavanje aparata za domaćinstvo Gorenje u garantnom i postgarantnom roku.

U svim servisnim jedninicama nudimo vam:

  • stručnu ugradnju originalnih rezervnih delova Gorenje, jer jedino na taj način može da se održi kvalitet i dugotrajnost aparata

Poručivanje servisne intervencije

Servisne intervencije možete naručiti na jedinstveni broj ili u bilo kom servisnom centru, a najbrži način je putem veb stranice.

Obrazac izveštaja o kvaru

Kvalitetno održavanje aparata za domaćinstvo Gorenje u garantnom i postgarantnom roku.

Poručivanje rezervnog dela

Stručna ugradnja i prodaja originalnih rezervnih delova Gorenje, jer jedino na taj način može da se održi kvalitet i dugotrajnost aparata.

Gorenje servis i postprodajna usluga

U slučaju reklamacije na vašem proizvodu OBAVEZNO se javite na telefone Gorenje Servisnog Centra 0700-100-700 ili 021-215-5200, BEZ OBZIRA U KOM DELU DRŽAVE SE NALAZITE.

Gorenje Servisni Centar funkcioniše u okviru centralnog servisa Gorenje Beograd ogranak u Novom Sadu. Stručni i obučeni operateri će primiti vašu reklamaciju ili zahtev i u zavisnosti od toga gde se i u kom gradu nalazite, operater će poslati ovlašćenog servisera koji je zadužen za taj region.

POZIV JE PO CENI LOKALNOG POZIVA UKOLIKO POZIVATE SA FIKSNE MRŽE ODAKLE GOD DA POZIVATE SA TERITORIJE SRBIJE ILI U SLUČAJU DA POZIVATE SA MOBILNIH MREŽA PO CENI POZIVA KA FIKSNOJ MREŽI

Pored Gorenje Servisnog Centra, kvar možete prijaviti i u maloprodaji u kojoj je aparat kupljen.

Prilikom prijave reklamacije obavezno navedite:

MODEL PRIZVODA, ARTIKAL, SERIJSKI BROJ, DATUM KUPOVINE, ADRESU I OPIS KVARA (GREŠKE). Ove podatke možete naći na natpisnoj tablici aparata ili na garantnom listu.

Originalni rezervni delovi Gorenje

Šta su originalni rezervni delovi Gorenje?

To su samo oni rezervni delovi, koji su prošli postupke ulazne kontrole Gorenja. Tu se po istim tehnološkim postupcima, primenjenim za osnovne, sastavne delove, koji se u procesu proizvodnje ugrađuju u gotove proizvode, radi provera njihovog kvaliteta i adekvatnosti.

Zašto treba odabrati originalne rezervne delove?

Zato što su oni garancija kvaliteta, funkcionalnosti, pouzdanosti, trajnosti i apsolutne ekološke sigurnosti.

Kako ih prepoznati?

Imaju prepoznatljivu ambalažu Gorenja i označeni su crnim kodom, koji počinje brojevima 383878

Nabavka rezervnih delova

Za potrebe dugoročnog servisiranja pažljivo planiramo i nabavljamo potrebnu količinu rezervnih delova. To nam omogućava nesmetano i brzo reagovanje, kada god je potrebna servisna intervencija ili popravka kućnih aparata Gorenje u njihovom roku trajanja.

Razvoj i tehnologija servisiranja

U okviru servisnih delatnosti uključen je odeljak Tehničke pripreme servisnih usluga, u kojem se bavimo razvojem tehnologije servisiranja. Tehnologiju, kroz obuku, prenosimo na servisere kod nas i u inostranstvu. Izrađujemo i tehničku dokumentaciju, koja je od velike pomoći pri prodaji rezervnih delova, kao i prilikom održavanja i servisiranja kućnih aparata u garantnom i postgarantnom roku, odnosno u celom roku trajanja aparata.