Pravila za objavljivanje i komentarisanje proizvoda i usluga Gorenje D.O.O. Beograd

 

Ova pravila / uslovi definišu metode i uslove pod kojim korisnici (npr. Kupci) proizoda i usluga Gorenje D.O.O. Beograd mogu da objave recenzije koje se tiču saobraznosti, kvaliteta i korisničkog iskustva navedenih proizvoda i usluga.

Svrha pravila

Ova pravila su postavljena sa svrhom da spreče potencijalnu zloupotrebu osnovnih principa civilizovane komunikacije. Sa naše strane zadržavamo pravo da izmenimo, zaključamo ili izbrišemo sadržaj koji smatramo neprikladnim. Nismo u obavezi da objasnimo svoju odluku u ovom pogledu. Zadržavamo pravo da izmenimo pravila / uslove korišćenja bez prethodnog obaveštenja korisnicima sistema u slučaju promene tehnologije, ažuriranja ili izmena dokumenata koji mogu direktno da utiču na uslove pravila / uslova korišćenja. Pravila su javno dostupna na vebsajtu rs.gorenje.com i ona će biti dostupna nakon svakog objavljivanja novih komentara ili mišljenja koja se odnose na proizvode i usluge.

Lične informacije

Recenzije, mišljenja i komentari mogu biti objavljeni samo od strane registrovanih korisnika sistema ili korisnika koji su prijavljeni kao gosti. Nakon registracije, prikupljamo samo osnovni set ličnih informacija neophodnih za jedinstvenu identifikaciju korisnika sistema, za adekvatnu sistemsku administraciju korisnika i za svaku komunikaciju vezanu za objavljivanje recenzija i mišljenja koji se odnose na proizvode i usluge. Lične informacije se prikupljaju i čuvaju u skladu sa našom Politikom obrade i zaštite ličnih informacija

Lične informacije date nakon registracije u sistemu će biti sačuvane samo nakon potvrde i pristanka koji se tiče obrade ličnih podataka, što će biti deo registracije u sistem. U slučaju daljih pitanja koja se tiču obrade ličnih infrmacija, možete se obratiti putem emaila na adresu gdpr@gorenje.com.

Sadržaj objava, vlasništvo i odgovornost za pripremu objava

Svojom registracijom i objavom sadržaja komentara potvrđujete i garantujete vlasništvo nad objavljenim podacima (dostavljate samo informacije čiji ste vlasnik i držalac prava na intelektualnu svojinu) i njihovu tačnost, i garantujete da objavljujete mišljenje sa svrhom prenošenja svog autentičnog iskustva pri korišćenju, a ne sa svrhom koja bi prekršila ove uslove ili za rezultat imala nanošenje štete fizičkim ili pravnim licima.

Kada objavljujete sadržaj, garantujete da:

  • Sadržaj nije netačan, lažan ili obmanjujuć,
  • Sadržaj ne krši autorska prava, poslovne tajne ili druga prava na intelektualnu svojinu,
  • Sadržaj ne krši pravo na zaštitu ličnih podataka trećih lica,
  • Sadržaj ne krši zakone koji se tiču fer poslovnih uslova i aktivnosti (ne krši pravila vezana za zaštitu potrošača, nelojalnu konkurenciju ili lažno i obmanjujuće oglašavanje)
  • Sadržaj nije potencijalno uvredljiv za pojedince, grupe ili korporacije, ne sadrži uvrede i nije uvredljiv, ne prikladan i ne iznosi stereotipe prema grupama ili pojedincima,
  • Niste primili nikakvu kompenzaciju ili naknadu za sadržaj, koja bi mogla da utiče na vašu recenziju i komentar
  • Sadržaj ne uključuje linkove ka drugim vebsajtovima ili kontakt informacije drugih kompanija ili pojedinaca,
  • Sadržaj ne sadrži elemente štetnih kompjuterskih softvera.

Objavljivanje i pravila objavljivanja

Kada komentarišete proizvod ili uslugu, Gorenje D.O.O. Beograd zadržava pravo da analizira sadržaj komentara i ukloni komentar koji je neprikladan ili na bilo koji drugi način uzrokuje pravnu ili materijalnu štetu prema Gorenje D.O.O Beograd.

Recenzije proizvoda i usluga, i komentari koji se odnose na korisničko iskustvo objavljuju se u roku od 4 (četiri) radna dana.

Upravljanje sadržajem i prenos vlasništva

Sadržaj koji objavite će u celosti biti prenesen u trajno vlasništvo i kontrolu Gorenje D.O.O. Beograd. Ovim se slažete i dajete svoj pristanak na korišćenje, reprodukciju, uklanjanje, objavu, izmenu, prevod i druge metode obrade i razlaganja informacija, bez obzira na medij, bez primanja ili traženja bilo kakve naknade ili kompenzacije.

Objavom recenzije proizvoda i usluga i objavom mišljenja, slažete se i prihvatate odgovornost da nadoknadite bilo kakvu štetu uzrokovanu objavljivanjem pre brendovima, zaposlenima Gorenje D.O.O. Beograd i povezanim trećim stranama. Odgovornost se odnosi na zahteve, potražnju ili zahteve za naknadu štete u vezi sa direktnom ili indirektnom štetom, bez obzira na vrstu štete, koja će takođe uključivati i nadoknade, provizije i povezane pravne troškove i troškove advokata.

Izmene pravila za objavljivanje recenzija

Gorenje D.O.O. Beograd zadržava pravo da izmeni pravila / uslove za objavljivanje recenzija i komentara u bilo koje vreme, bez prethodnog obaveštenja. Trenutno važeća pravila će biti dostupna na vebsajtu Gorenje D.O.O. Beograd na adresi rs.gorenje.com. Pregled pravila je takođe dostupan prilikom svakog objavljivanja recenzije ili komentara.