Na primer WA65205 ili 154235


Šifra aparata je šestocifreni broj, koji lako možete naći na natpisnoj pločici aparata ili u garancijskom listu kao broj artikla.